useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ยู-ดู 101
ขนาดบรรจุ  120 กรัม   ราคา 130 บาท         ขนาดบรรจุ  500 กรัม   ราคา 420 บาท

ลักษณะ : ผงละเอียดสีครีม
  
ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารแบบผสมจากธรรมชาติ ประกอบด้วย สารสกัดผิวเปลือกส้ม โพลีแซคคาไรด์ และสาหร่ายทะเลผสมน้ำตาลผงเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้

ประโยชน์ : นำมาใช้ได้หลากหลาย เช่น ทำแยม น้ำจิ้มไก่ ซอส ผสมน้ำผลไม้ ทำเชอร์เบท พุดดิ้ง สังขยา ไอสครีม

ปริมาณ : 1 ช้อนชา หนักโดยประมาณ  3.5 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ :  ใช้ประมาณ 1-5% ของน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ขึ้นอยู่กับว่าต้องการนำไปทำอะไรและเพื่ออะไร