useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ยู-ดู 201
ขนาดบรรจุ   60 กรัม    ราคา 130 บาท         ขนาดบรรจุ  240 กรัม    ราคา 420 บาท

ลักษณะ : ผงละเอียดสีน้ำตาลอ่อน 

ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารแบบผสมจากธรรมชาติ คือ ใยอาหารจากผิวส้มที่เหลือจากการผลิตน้ำผลไม้และสารสกัดจากผิวส้ม ผสมกับสาหร่ายทะเล

ประโยชน์ : มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของขนมปังหรือผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันที่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบ  ผลิตภัณฑ์ U-DO 201 นำไปใช้ได้ง่ายๆ คือใช้เหมือนการทำงานตามปกติ ทั้งจะลดเวลาการรอให้ขึ้นฟูได้และใช้ยีสต์น้อยลงด้วย  ปั้นรูปง่าย เมื่ออบแล้วโครงสร้างจะอยู่ตัว เนื้อภายในจะนุ่ม น้ำหนักเพิ่ม และจะอยู่นานได้โดยไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย 

ปริมาณ : 1 ช้อนชา หนักโดยประมาณ 3.5 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ : ประมาณ 0.6-0.8% ของน้ำหนักแป้ง ปรับเปลี่ยนได้ตามแต่เป้าหมาย