useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

โซเดียม ไพโรฟอสเฟต
ขนาดบรรจุ  450 กรัม   ราคา 130 บาท         ขนาดบรรจุ  ... กรัม   ราคา ... บาท

ลักษณะ : เป็นผงหยาบสีขาว  

ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารสังเคราะห์  เมื่อใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์เนื้อจะช่วยให้เกิดเป็นโครงสร้างที่อุ้มน้ำได้ดี (protein-phosphate-salt complexes)

ประโยชน์ : ใส่เพื่อให้เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อกุ้ง จากตลาดที่ซื้อมา เมื่อนำไปประกอบอาหารเนื้อมักจะยุ่ยเปื่อย กลับกลายเป็นเนื้อแน่น นุ่มกรอบ เนื้อไม่ยุ่ย ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเหมือนกุ้งในภัตตาคารหรือร้านอาหารหรู นอกจากนี้สามารถประยุกต์ใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆได้ เช่น เนื้อหอย เนื้อหมู เป็นต้น

ปริมาณ : 1 ช้อนชา หนักโดยประมาณ  4 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ : ในกุ้งสด นำโซเดียมไพโรฟอสเฟต 2-3 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม (2-3% โดยน้ำหนัก) เมื่อละลายแล้วผสมเกลือเล็กน้อย จากนั้นนำกุ้งที่ปอกเปลือกแล้ว มาแช่ในน้ำนี้ ในอัตราส่วน กุ้ง 1 ส่วน ต่อน้ำที่ละลายเสร็จแล้ว 1 ¼ ส่วน แช่ประมาณ 1-3 ชั่วโมง คนเป็นระยะประมาณทุก 20-30 นาที แล้วเทอกบนกระชอนให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำไปทำอาหารหรือแช่เข็งในตู้เย็น