useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

แคลเซี่ยมคาร์บอเนต
ขนาดบรรจุ   40 กรัม   ราคา 130 บาท           ขนาดบรรจุ  170 กรัม   ราคา  420 บาท

ลักษณะ : ผงละเอียดสีขาว
  
ส่วนประกอบ : เป็นเกลือชนิดหนึ่งของแคลเซียม
 
ประโยชน์ : ใช้เสริมแคลเซียมสำหรับผู้ที่ได้รับแคลเซียมจากอาหารที่รับประทานตาม ปกติไม่เพียงพอ หรือผู้ที่มีความต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้น และใช้ป้องกันหรือรักษาภาวะต่าง ๆ ที่ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ แคลเซียมคาร์บอเนตมีฤทธิ์เป็นด่างและสามารถลดความเป็นกรดในกระเพาะ สตรีมีครรภ์, ผู้ให้นมบุตร, เด็ก และวัยรุ่นอาจต้องการแคลเซียมมากกว่าที่ได้รับจากอาหารตามปกติ ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาจได้รับแคลเซียมเสริมเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งทำให้กระดูกหักได้ง่าย ภาวะกระดูกพรุนในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนเกิดจากปริมาณฮอร์โมนเอสโทรเจนที่ รังไข่ผลิตได้น้อยลงและทำให้กระดูกบางลง อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมต่ำในวัยเด็กและวัยรุ่นยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้มากขึ้น
 
ปริมาณ : 1 ช้อนชา หนักโดยประมาณ  2.2 กรัม (= แคลเซี่ยม 880 มิลลิกรัม) ขนาดของแคลเซียมต้องพิจารณาตามปริมาณแคลเซียมที่มีอยู่ในแคลเซียม คาร์บอเนต โดยแคลเซียมคาร์บอเนต 100 กรัมมีปริมาณแคลเซียม 40 กรัม 

ปริมาณที่นำไปใช้ : ปริมาณตามกำหนดของ อ.ย.คือ รับประทานแคลเซี่ยมวันละไม่เกิน 800 มิลลิกรัม หรือเท่ากับแคลเซี่ยมคาร์บอเนต วันละไม่เกิน  2 กรัม