useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

โปตัสเซี่ยมซอร์เบท
ขนาดบรรจุ  110 กรัม   ราคา 130 บาท           ขนาดบรรจุ  420 กรัม   ราคา 420 บาท

ลักษณะ : ผงเป็นเม็ดละเอียดสีขาวนวล 

ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัยที่สุดตัวหนึ่งและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้กันทั้งอุตสาหรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ได้จากการสังเคราะห์

ประโยชน์ : ใช้ถนอมอาหาร

ปริมาณ :  1 ช้อนชาหนักโดยประมาณ  2.5 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ : ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่ต้องการถนอม โดยประมาณ 0.025-0.1%