useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

เพคตินเอมิดซีเอฟ 020

ขนาดบรรจุ  40 กรัม    ราคา 130 บาท           ขนาดบรรจุ  150 กรัม   ราคา 420 บาท

ลักษณะ : ผงละเอียดสีน้ำตาลอ่อน

ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารได้สกัดได้จากเปลือกของผลไม้ตระกูลส้ม ละลายในน้ำร้อน มีสมบัติพิเศษคือเมื่อรวมตัวกับน้ำตาล และกรดในปริมาณที่เหมาะสม เกิดเป็นเจลที่อ่อนนุ่ม  

ประโยชน์ : ช่วยทำให้เกิดโครงสร้างในอาหาร เกิดความหนืด ถึง เป็นเจลจึงนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์แยมและเยลลี่ ป้องกันการตกตะกอน ของนมเปรี้ยว  เพิ่มรสสัมผัสของน้ำผลไม้  

ปริมาณ :  1 ช้อนชาหนักโดยประมาณ  3.3 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ : ปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน