useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

แซนแทนกัม
ขนาดบรรจุ  100 กรัม    ราคา 130 บาท            ขนาดบรรจุ  400 กรัม   ราคา 420 บาท

ลักษณะ : ผงละเอียดสีน้ำตาลอ่อน

ส่วนประกอบ : เป็นวัตถุเจือปนอาหารได้จากการสังเคราะห์ของจุลินทรีย์ เช่น Xantromonas campetris ละลายน้ำได้ทั้งในน้ำร้อนและน้ำเย็นให้สารละลายที่ขุ่น

ประโยชน์ : ช่วยช่วยทำให้เกิดโครงสร้างในอาหาร เกิดเป็นความหนืด นิยมใช่ในน้ำสลัด ซุปและซอสชนิดต่างๆ

ปริมาณ :  1 ช้อนชาหนักโดยประมาณ  4.15 กรัม

ปริมาณที่นำไปใช้ : ปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน