useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

เค้กฟองน้ำ,เนื้อนุ่มไม่แห้ง
ส่วนผสมเค้กก่อนอบ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 202 ประมาณ 5 กรัม