useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

สังขยา ใช้ทาหรือจิ้มกับขนมปัง
สังขยา 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 23 กรัม