useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ซอสหมักเนื้อหมู
เนื้อหมู 1 ก.ก. ใช้น้ำหมัก 80 กรัม; น้ำหมัก 1 ก.ก. ใช้คาราจีแนน 57 กรัม สารผสมฟอสเฟต 27 กรัม