useeudo useeudo useeudo useeudo
1 2 3 4

ท็อปปิ้ง ปลูเบอร์รี่
ท๊อปปิ้ง-บลูเบอร์รี่ 1 ก.ก. ใช้ U-DO 101 ประมาณ 45 กรัม